Bain Pese Avec Base Inox 180 Kg - Lacor 61740

Bain Pese Avec Base Inox 180 Kg - Lacor 61740

Plus de détails

L-61740

17,55 € + TVA

   ( 21,41 € TTC )

BAIN PESE AVEC BASE INOX 180 KG